MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

2020

List of Infographics (please note that the infographics are only available in Bahasa Malaysia)

 1. Apa Itu Satelit?
 2. Satelit Pertama Buatan Manusia
 3. Apa Itu Orbit?
 4. Jenis-Jenis Satelit
 5. Satelit Komunikasi (CommSat)
 6. Sistem Satelit Navigasi Sejagat (GNSS)
 7. Antara Penggunaan Sistem Satelit Navigasi Sejagat (GNSS)
 8. Satelit Kaji Cuaca
 9. Satelit Remote Sensing
 10. Kelebihan Aplikasi Satelit Remote Sensing
 11. Aplikasi Remote Sensing Dalam Bidang Perikanan
 12. Satelit Astronomi
 13. Teleskop Angkasa Hubble
 14. Balai Cerap Sinar-X Chandra
 15. Teleskop Astronomi Inframerah (IRAS)
 16. Teleskop Angkasa Spitzer
 17. Balai Cerap Solar dan Heliosferik (SOHO)
 18. Balai Cerap Hubungan Terrestrial Solar (STEREO)
 19. Satelit Astronomi MARS Express (MEX)
 20. Penemuan Satelit Astronomi MARS Express (MEX)
 21. Stesen Angkasa Antarabangsa (ISS)
 22. Penyelidikan di ISS dan Penglibatan Malaysia
 23. Space Probe
 24. Teknologi Pelancar
 25. Kenderaan Pelancar Roket Perum
 26. Pelancaran Darat (Land Launch)
 27. Pelancaran Laut (Sea Launch)
 28. Pelancaran Udara (Air Launch)
 29. Fasiliti Pemasangan, Integrasi dan Pengujian Satelit
 30. Pengujian Getaran (Vibration Test)
 31. Pengujian Keserasian Elektromagnetik (Electromagnetic Compatibility Test)
 32. Pengujian Vakum Terma (Thermal Vacuum Test)
 33. Pengujian Gema Akustik (Reverberation Acoustic Test)
 34. Pengukuran Perihal Jisim (Mass Properties Measurement)
 35. Pengukuran Penjajaran (Alignment Measurement)
 36. Konjungsi Musytari dan Zuhal (Conjunction of Jupiter and Saturn)
 37. Konjungsi (Conjunction)
 38. Musytari (Jupiter)
 39. Zuhal (Saturn)
 40. Kaedah untuk Melihat Konjungsi
 41. Konjungsi Musytari & Zuhal (Conjunction of Jupiter and Saturn) pada 21 Disember 2020
 42. Observatori Negara Langkawi (ONL)
 43. Penggunaan dan Perkhidmatan yang Ditawarkan oleh Observatori Negara Langkawi (ONL)
 44. Balai Cerap Stellar I dan II
 45. Balai Cerap Solar
 46. Pemantauan Cuaca Angkasa
 47. Instrumentasi Pemantauan Cuaca Angkasa

2021

 1. Pencapaian Penyelidikan dan Pembangunan (R&D) dalam Sains Angkasa dari 2007 hingga 2019
 2. Fasiliti Kawalan Misi (FKM)
 3. Perkhidmatan Fasiliti Kawalan Misi (FKM)
 4. Pencapaian Fasiliti Kawalan Misi (FKM)
 5. Pengoperasian Teknologi Angkasa di Malaysia dalam Pengurusan Bencana
 6. Pengoperasian Teknologi Angkasa Dalam Pengurusan Banjir: Jenis-Jenis Data Satelit
 7. Pengoperasian Teknologi Angkasa Dalam Pengurusan Banjir: Sistem eBANJIR & IDMS
 8. Pengoperasian Teknologi Angkasa Dalam Pengurusan Banjir: Analisis & Penjanaan Output
 9. Penyaluran Maklumat Situasi Banjir Kepada Agensi Keselamatan Melalui Sistem Aplikasi Perisikan Pertahanan Remote Sensing (RSDIAS)
 10. Pengoperasian Teknologi Angkasa Dalam Pengurusan Banjir: Pemantauan & Analisis Kerosakan Kawasan Tanaman Padi Terjejas
 11. Pengoperasian Teknologi Angkasa Dalam Pemantauan & Pengurusan Fenomena Kejadian Tanah Runtuh
 12. Stesen Penerima Data Satelit (SPDS), Agensi Angkasa Malaysia (MYSA)
 13. Sistem Penerimaan Data Satelit
 14. Operasi Penerimaan, Prapemprosesan, Pengarkiban dan Pengkatalogan Data Satelit
 15. Pencapaian & Pengiktirafan SPDS
 16. Perkhidmatan Data Satelit Remote Sensing
 17. Perkhidmatan Data Satelit Remote Sensing: Prosedur Permohonan
 18. Perkhidmatan Data Satelit Remote Sensing: Pencapaian Dan Pengiktirafan
 19. GovRS-Apps Sistem Aplikasi Remote Sensing Pelbagai Sektor
 20. Sistem Maklumat Geospatial Tanaman Padi (MakGeoPadi)
 21. MakGeoPadi: Kemas Kini Maklumat Lot Sawah & Pemantauan Status Aktiviti Penanaman Padi
 22. MakGeoPadi: Pemerkasaan Ke Arah Revolusi Industri 4.0 (IR 4.0)
 23. MakGeoPadi: Pencapaian dan Pengiktirafan
 24. Sistem Penentuan Lokasi Penangkapan Ikan (FSI) “Merakyatkan Perkhidmatan Menjana Pendapatan”
 25. Penjanaan Maklumat Lokasi Penangkapan Ikan: Cepat & Tepat
 26. Sistem FSI: Sebaran Maklumat
 27. Sistem FSI : Modul FSI Tuna – Tuna Sumber Kekayaan Baharu
 28. Sistem FSI: Impak & Pengiktirafan
 29. Sistem Pengurusan Kawalan Biosekuriti Perikanan (bioDOF-Map)
 30. bioDOF-Map: Biosekuriti Ikan Hiasan
 31. bioDOF-Map: Pencapaian & Hala Tuju
 32. Kajian Mikrograviti di Angkasa
 33. Kajian Mikrograviti di Angkasa: Program Penyelidikan Asian Herbs in Space (AHiS)
 34. Kajian Mikrograviti di Angkasa: Perkembangan Percambahan Biji Benih Holy Basil (Selasih)
 35. Penerimaan Teknologi Angkasa dalam Memperkukuhkan Sektor Agrikomoditi
 36. Sistem Pengurusan Tanaman Kenaf (MyKenaf)
 37. Sistem Maklumat Program Pembangunan Ladang Hutan (e-PPLH)
Skip to content