MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

2021

List of Infographics (please note that the infographics are only available in Bahasa Malaysia)

 1. Pencapaian Penyelidikan dan Pembangunan (R&D) dalam Sains Angkasa dari 2007 hingga 2019
 2. Fasiliti Kawalan Misi (FKM)
 3. Perkhidmatan Fasiliti Kawalan Misi (FKM)
 4. Pencapaian Fasiliti Kawalan Misi (FKM)
 5. Pengoperasian Teknologi Angkasa di Malaysia dalam Pengurusan Bencana
 6. Pengoperasian Teknologi Angkasa Dalam Pengurusan Banjir: Jenis-Jenis Data Satelit
 7. Pengoperasian Teknologi Angkasa Dalam Pengurusan Banjir: Sistem eBANJIR & IDMS
 8. Pengoperasian Teknologi Angkasa Dalam Pengurusan Banjir: Analisis & Penjanaan Output
 9. Penyaluran Maklumat Situasi Banjir Kepada Agensi Keselamatan Melalui Sistem Aplikasi Perisikan Pertahanan Remote Sensing (RSDIAS)
 10. Pengoperasian Teknologi Angkasa Dalam Pengurusan Banjir: Pemantauan & Analisis Kerosakan Kawasan Tanaman Padi Terjejas
 11. Pengoperasian Teknologi Angkasa Dalam Pemantauan & Pengurusan Fenomena Kejadian Tanah Runtuh
 12. Stesen Penerima Data Satelit (SPDS), Agensi Angkasa Malaysia (MYSA)
 13. Sistem Penerimaan Data Satelit
 14. Operasi Penerimaan, Prapemprosesan, Pengarkiban dan Pengkatalogan Data Satelit​
 15. Pencapaian & Pengiktirafan SPDS
 16. Perkhidmatan Data Satelit Remote Sensing
 17. Perkhidmatan Data Satelit Remote Sensing: Prosedur Permohonan
 18. Perkhidmatan Data Satelit Remote Sensing: Pencapaian Dan Pengiktirafan
 19. GovRS-Apps Sistem Aplikasi Remote Sensing Pelbagai Sektor
 20. Sistem Maklumat Geospatial Tanaman Padi (MakGeoPadi)
 21. MakGeoPadi: Kemas Kini Maklumat Lot Sawah & Pemantauan Status Aktiviti Penanaman Padi
 22. MakGeoPadi: Pemerkasaan Ke Arah Revolusi Industri 4.0 (IR 4.0)
 23. MakGeoPadi: Pencapaian dan Pengiktirafan
 24. Sistem Penentuan Lokasi Penangkapan Ikan (FSI) “Merakyatkan Perkhidmatan Menjana Pendapatan”
 25. Penjanaan Maklumat Lokasi Penangkapan Ikan: Cepat & Tepat
 26. Sistem FSI: Sebaran Maklumat
 27. Sistem FSI : Modul FSI Tuna – Tuna Sumber Kekayaan Baharu
 28. Sistem FSI: Impak & Pengiktirafan
 29. Sistem Pengurusan Kawalan Biosekuriti Perikanan (bioDOF-Map)
 30. bioDOF-Map: Biosekuriti Ikan Hiasan
 31. bioDOF-Map: Pencapaian & Hala Tuju
 32. Kajian Mikrograviti di Angkasa
 33. Kajian Mikrograviti di Angkasa: Program Penyelidikan Asian Herbs in Space (AHiS)
 34. Kajian Mikrograviti di Angkasa: Perkembangan Percambahan Biji Benih Holy Basil (Selasih)
 35. Penerimaan Teknologi Angkasa dalam Memperkukuhkan Sektor Agrikomoditi
 36. Sistem Pengurusan Tanaman Kenaf (MyKenaf)
 37. Sistem Maklumat Program Pembangunan Ladang Hutan (e-PPLH)
Skip to content