MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VISI

Memastikan ekosistem teknologi angkasa menjadi penyumbang utama kepada ekonomi, peningkatan daya saing, kesejahteraan rakyat dan kedaulatan negara.

MISI

Menerajui dan memperkasa ekosistem teknologi angkasa negara secara menyeluruh melalui penyelidikan dan pembangunan, penjanaan pengetahuan, pembangunan modal insan serta penyediaan akses kepada teknologi dan infrastruktur angkasa secara optimum.

Skip to content