TELESKOP MYSA 15

Omega Centauri

Omega Centauri

Omega Centauri atau dikenali sebagai NGC5139 merupakan sejenis gugusan bintang globul (globular 𝙨𝙩𝙖𝙧 𝙘𝙡𝙪𝙨𝙩𝙚𝙧) yang terletak di dalam 𝙗𝙪𝙧𝙪𝙟 𝘾𝙚𝙣𝙩𝙖𝙪𝙧𝙪𝙨 dan senang dilihat dengan mata kasar. Omega Centauri yang terletak sejauh 15,000 tahun cahaya dari Bumi merupakan gugusan bintang globul yang terbesar, paling berat dan paling terang dalam Galaksi Bimasakti. Anggaran diameternya ialah 150 𝙩𝙖𝙝𝙪𝙣 𝙘𝙖𝙝𝙖𝙮𝙖 dan sekitar 10 juta bintang berada di dalamnya dengan jisim keseluruhan dianggarkan sebanyak 4 juta 𝙨𝙤𝙡𝙖𝙧 𝙢𝙖𝙨𝙨.

Omega Centauri menunjukkan kehadiran populasi bintang yang berlainan dari segi usia dan komposisi kimia walaupun kebanyakan gugusan bintang lazimnya terdiri daripada bintang yang mempunyai usia dan komposisi yang sama. Omega Centauri mungkin merupakan sisa galaksi kecil yang bergabung dengan 𝙜𝙖𝙡𝙖𝙠𝙨𝙞 𝘽𝙞𝙢𝙖𝙨𝙖𝙠𝙩𝙞.

🔘𝙎𝙩𝙖𝙧 𝘾𝙡𝙪𝙨𝙩𝙚𝙧: 𝘩𝘪𝘮𝘱𝘶𝘯𝘢𝘯 𝘣𝘪𝘯𝘵𝘢𝘯𝘨 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘣𝘦𝘳𝘨𝘦𝘳𝘢𝘬 𝘣𝘦𝘳𝘴𝘢𝘮𝘢-𝘴𝘢𝘮𝘢 𝘮𝘦𝘳𝘦𝘯𝘵𝘢𝘴𝘪 𝘳𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘢𝘯𝘨𝘬𝘢𝘴𝘢 𝘭𝘦𝘱𝘢𝘴 𝘥𝘢𝘯 𝘵𝘦𝘳𝘥𝘪𝘳𝘪 𝘥𝘢𝘳𝘪𝘱𝘢𝘥𝘢 𝘥𝘶𝘢 𝘬𝘶𝘮𝘱𝘶𝘭𝘢𝘯 𝘶𝘵𝘢𝘮𝘢: 𝘨𝘶𝘨𝘶𝘴 𝘣𝘪𝘯𝘵𝘢𝘯𝘨 𝘨𝘢𝘭𝘢𝘬𝘴𝘪 𝘥𝘢𝘯 𝘨𝘶𝘨𝘶𝘴𝘢𝘯 𝘨𝘭𝘰𝘣𝘶𝘭.

🔘𝙏𝙖𝙝𝙪𝙣 𝙘𝙖𝙝𝙖𝙮𝙖: 𝘫𝘢𝘳𝘢𝘬 𝘢𝘵𝘢𝘶 𝘫𝘢𝘶𝘩 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘥𝘪𝘭𝘢𝘭𝘶𝘪 𝘰𝘭𝘦𝘩 𝘤𝘢𝘩𝘢𝘺𝘢 𝘥𝘢𝘭𝘢𝘮 𝘴𝘢𝘵𝘶 𝘵𝘢𝘩𝘶𝘯. 1 𝘵𝘢𝘩𝘶𝘯 𝘤𝘢𝘩𝘢𝘺𝘢 𝘣𝘦𝘳𝘴𝘢𝘮𝘢𝘢𝘯 𝘥𝘦𝘯𝘨𝘢𝘯 9.46055 𝘹 10^15 𝘮𝘦𝘵𝘦𝘳.

🔘𝘽𝙪𝙧𝙪𝙟 𝘾𝙚𝙣𝙩𝙖𝙪𝙧𝙪𝙨: 𝘣𝘶𝘳𝘶𝘫 𝘭𝘶𝘢𝘴 𝘥𝘪 𝘩𝘦𝘮𝘪𝘴𝘧𝘦𝘳𝘢 𝘴𝘦𝘭𝘢𝘵𝘢𝘯 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘫𝘦𝘭𝘢𝘴 𝘬𝘦𝘭𝘪𝘩𝘢𝘵𝘢𝘯, 𝘥𝘢𝘯 𝘴𝘦𝘣𝘢𝘩𝘢𝘨𝘪𝘢𝘯 𝘥𝘢𝘳𝘪𝘱𝘢𝘥𝘢𝘯𝘺𝘢 𝘵𝘦𝘳𝘭𝘦𝘵𝘢𝘬 𝘥𝘢𝘭𝘢𝘮 𝘉𝘪𝘮𝘢𝘴𝘢𝘬𝘵𝘪, 𝘩𝘢𝘮𝘱𝘪𝘳-𝘩𝘢𝘮𝘱𝘪𝘳 𝘮𝘦𝘭𝘦𝘯𝘨𝘬𝘶𝘯𝘨𝘪 𝘣𝘶𝘳𝘶𝘫 𝘊𝘳𝘶𝘹. 𝘉𝘪𝘯𝘵𝘢𝘯𝘨 𝘵𝘦𝘳𝘤𝘦𝘳𝘢𝘩 𝘥𝘪 𝘥𝘢𝘭𝘢𝘮𝘯𝘺𝘢 𝘪𝘢𝘭𝘢𝘩 𝘣𝘪𝘯𝘵𝘢𝘯𝘨 𝘵𝘦𝘵𝘪𝘨𝘢: 𝘈𝘭𝘱𝘩𝘢 𝘊𝘦𝘯𝘵𝘢𝘶𝘳𝘪, 𝘉𝘦𝘵𝘢 𝘊𝘦𝘯𝘵𝘢𝘶𝘳𝘪 𝘥𝘢𝘯 𝘗𝘳𝘰𝘹𝘪𝘮𝘢 𝘊𝘦𝘯𝘵𝘢𝘶𝘳𝘪.

🔘𝙎𝙤𝙡𝙖𝙧 𝙢𝙖𝙨𝙨: 𝘶𝘯𝘪𝘵 𝘫𝘪𝘴𝘪𝘮 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘥𝘪𝘨𝘶𝘯𝘢𝘬𝘢𝘯 𝘥𝘢𝘭𝘢𝘮 𝘢𝘴𝘵𝘳𝘰𝘯𝘰𝘮𝘪, 1 𝘴𝘰𝘭𝘢𝘳 𝘮𝘢𝘴𝘴 𝘣𝘦𝘳𝘴𝘢𝘮𝘢𝘢𝘯 𝘥𝘦𝘯𝘨𝘢𝘯 𝘫𝘪𝘴𝘪𝘮 𝘔𝘢𝘵𝘢𝘩𝘢𝘳𝘪, 𝘪𝘢𝘪𝘵𝘶 2 𝘹 1030𝘬𝘨. 𝘚𝘦𝘭𝘢𝘭𝘶 𝘥𝘪𝘨𝘶𝘯𝘢𝘬𝘢𝘯 𝘶𝘯𝘵𝘶𝘬 𝘮𝘦𝘯𝘶𝘯𝘫𝘶𝘬𝘬𝘢𝘯 𝘫𝘪𝘴𝘪𝘮 𝘣𝘪𝘯𝘵𝘢𝘯𝘨 𝘴𝘦𝘱𝘦𝘳𝘵𝘪 𝘨𝘶𝘨𝘶𝘴𝘢𝘯 𝘣𝘪𝘯𝘵𝘢𝘯𝘨, 𝘯𝘦𝘣𝘶𝘭𝘢, 𝘨𝘢𝘭𝘢𝘬𝘴𝘪 𝘥𝘢𝘯 𝘭𝘰𝘩𝘰𝘯𝘨 𝘩𝘪𝘵𝘢𝘮.

🔘𝙂𝙖𝙡𝙖𝙠𝙨𝙞 𝘽𝙞𝙢𝙖𝙨𝙖𝙠𝙩𝙞: 𝘴𝘢𝘭𝘢𝘩 𝘴𝘢𝘵𝘶 𝘨𝘢𝘭𝘢𝘬𝘴𝘪 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘵𝘦𝘳𝘣𝘦𝘴𝘢𝘳, 𝘮𝘦𝘯𝘨𝘢𝘯𝘥𝘶𝘯𝘨𝘪 1011 𝘣𝘪𝘯𝘵𝘢𝘯𝘨, 𝘣𝘦𝘳𝘨𝘢𝘳𝘪𝘴 𝘱𝘶𝘴𝘢𝘵 105 𝘵𝘢𝘩𝘶𝘯 𝘤𝘢𝘩𝘢𝘺𝘢 𝘥𝘢𝘯 𝘣𝘦𝘳𝘬𝘦𝘵𝘦𝘣𝘢𝘭𝘢𝘯 2000 𝘵𝘢𝘩𝘶𝘯 𝘤𝘢𝘩𝘢𝘺𝘢. 𝘔𝘢𝘵𝘢𝘩𝘢𝘳𝘪 𝘮𝘦𝘳𝘶𝘱𝘢𝘬𝘢𝘯 𝘢𝘩𝘭𝘪 𝘬𝘦𝘱𝘢𝘥𝘢 𝘨𝘢𝘭𝘢𝘬𝘴𝘪 𝘪𝘯𝘪.

.
#MYSA #MOSTI #ONL
#STI #DSTIN #MySTIE
#LindungDiriLindungSemua #KitaJagaKita #AmalanNormaBaharu
#BersamaKitaHentikanCovid19