MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

PROGRAM TECHNICAL ADVISORY MISSION 2024 (TAM2024) – HARI KEDUA
Program Technical Advisory Mission 2024 (TAM2024) hari kedua, 15 Mei 2024 di Dewan Seminar, Agensi Angkasa Malaysia (MYSA).
.
Program diteruskan dengan pengisian pembentangan topik pengoperasian spaceport dan keselamatan. Selain itu, peserta program turut dibahagikan kepada lima (5) kumpulan untuk tugasan scenario-based exercise melalui bimbingan United Nations Office For Outer Space Affairs (UNOOSA).
.
TAM2024 dianjurkan oleh Bahagian Penguasa Angkasa (BPA), Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) dengan kerjasama MYSA dan UNOOSA.
Skip to content