MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Sistem Pemantauan Hutan Menggunakan Remote Sensing (FMRS Plus) telah dibangunkan hasil kerjasama antara MYSA dan Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia (JPSM) untuk kegunaan Jabatan-Jabatan Perhutanan Negeri, Daerah dan Unit Penguatkuasaan Hutan. Projek ini adalah kesinambungan daripada projek terdahulu dengan penambahbaikan dilaksanakan terhadap sistem supaya pemantauan yang lebih efektif dan pantas dapat dilaksanakan dalam mengawalselia kawasan hutan.

Slide6
Slide6
Skip to content