Pertandingan Video Eksperimen Sains ‘Science DIY’ bertemakan Science for Life

PROGRAM

Satu pertandingan peringkat kebangsaan untuk para pelajar sekolah rendah dan menengah dalam melakukan eksperimen berteraskan sains, teknologi dan inovasi (STI) dan rakaman dilakukan dirumah.

OBJEKTIF

 • Meningkatkan kesedaran dan minat para pelajar terhadap STI 
 • Menerapkan pembudayaan inovasi dan kreativiti di kalangan rakyat Malaysia terutama para pelajar.

KATEGORI PENYERTAAN 

Kategori 1 : sekolah rendah pelajar sekolah berumur 7- 9 tahun
Kategori 2 : sekolah rendah pelajar sekolah berumur 10 -12 tahun
Kategori 3 : sekolah menengah pelajar sekolah berumur 13 -16 tahun

SYARAT PERTANDINGAN

 • Setiap penyertaan mestilah menepati tema/ tajuk yang diberikan (Science for Life)
 • Penyertaan video pendek perlu disertakan Nama dan Tajuk.
 • Video yang dihasilkan mesti mengikut durasi yang ditetapkan iaitu tidak melebihi 3 minit.
 • Video pendek adalah merupakan hasil karya sendiri dan aktiviti yang dirakamkan adalah dilaksanakan di rumah.
 • Video perlulah mempunyai penerangan ringkas berkaitan aktiviti/eksperimen sains yang dijalankan.
 • Penyertaan adalah dibenarkan dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris.
 • Pertandingan ini adalah terbuka kepada semua rakyat Malaysia kecuali kakitangan & ahli keluarga MYSA
 • Setiap peserta hanya boleh menghantar satu penyertaan sahaja.
 • Peserta mestilah menggunakan peralatan merakam sendiri sama ada menggunakan telefon pintar /perakam video untuk menghasilkan video di mana elemen lakonan atau unsur-unsur lain berdasarkan kreativiti masing-masing adalah dibenarkan.
 • Kos penyertaan pertandingan ditanggung oleh peserta.
 • Format video yang ditetapkan adalah *.mov, *.avi dan *.mp4 sahaja.

HAK CIPTA/COPYRIGHT VIDEO

•    Peserta akan tetap memegang hak-cipta video yang dihantar untuk pertandingan ini dan hanya dibenarkan berkongsi video yang dihantar selepas pertandingan tamat.
•    Melalui penyertaan pertandingan ini, peserta memberi kebenaran kepada MYSA\MOSTI untuk menggunakan, mengolah, mengubahsuai dan menerbitkan semula video-video tersebut. Kredit nama peserta akan dipaparkan jika bersesuaian.

KRITERIA PENGHAKIMAN

 • Keseluruhan video yang dihantar oleh peserta akan dinilai mengikut kriteria dan pecahan skema pemarkahan yang berikut:

i) Eksperimen yang dilakukan= 40 markah

ii) Kreativiti = 40 markah

iii) Kesesuaian dengan tema = 10  markah

iv) Undian atas talian = 10 markah

 • Semua keputusan hakim adalah muktamad dan sebarang perbincangan atau surat-menyurat tidak akan dilayan.
 • Semua video/laporan penyertaan yang diterima oleh pihak Urusetia menjadi hakmilik Urusetia dan Urusetia boleh menggunakan video-video penyertaan tersebut untuk apa-apa tujuan
 • Urusetia berhak menolak sebarang penyertaan yang melanggar peraturan dan mengubah sebarang syarat yang dirasakan perlu dari masa ke semasa.

PENGHANTARAN/SUBMISSION

 • Setiap penyertaan hendaklah dihantar melalui emel kepada urusetia Minggu Sains Negara: sdiy_msn@localhost
 • Bagi video bersaiz besar, peserta bolehlah memuatnaik video tersebut di laman sesawang cloud seperti dropbox, dan link tersebut dinyatakan di dalam emel.
 • Sepuluh (10) aktiviti/eksperimen sains dirumah yang terbaik bagi setiap kategori akan dipilih untuk dimuatnaik ke laman sosial MYSA dan MOSTI.

TARIKH

 • Semua penyertaan hendaklah dikemukakan kepada pihak Urusetia selewat-lewatnya pada 18 Oktober 2020 sebelum jam 12.00 tengah malam.
 • Penyertaan yang diterima selepas tarikh penutupan akan ditolak.
 • Penghakiman bermula dari 19 hingga 23 Oktober 2020 dan undian secara online di Socmed adalah dari 24 hingga 26 Oktober 2020.