MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

MYSA menyediakan kemudahan latihan dalaman kepada kakitangannya dan juga mengadakan latihan teknikal kepada agensi pengguna melalui penganjuran seminar dan bengkel.

Kemudahan latihan yang ada di MYSA terdiri daripada sebuah bilik latihan berkomputer yang dapat memuatkan 20 peserta manakala bagi peserta yang lebih ramai, sebuah dewan seminar yang lengkap dengan kemudahan audio visual sedia digunakan dan boleh memuatkan sejumlah 180 orang.

Bilik Latihan Komputer
Dewan Seminar MYSA
Skip to content