Pengujian Vakum Terma

Pengujian vakum terma merupakan ujian yang mensimulasikan suhu dan keadaan di ruang angkasa bagi memastikan satelit dapat beroperasi dalam julat suhu dan keadaan vakum di ruang angkasa.

Spesifikasi Utama Pengujian Vakum Terma


Operational Volume

3.7 m (ɸ)

Ultimate Pressure

10-7 mbar

Temperature Range

-180°C – 150°C

Pengujian Vakum Terma (Thermal Vacuum Test)
Pengujian Vakum Terma (Thermal Vacuum Test)