MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Agensi Angkasa Malaysia (MYSA) telah menyertai pameran sempena Science Career and Innovation Fair (SCI-FAIR) anjuran Persatuan Mahasiswa Fakulti Sains dan Teknologi, Universiti Kebangsaan Malaysia pada 1-2 Julai 2022 bertempat di Pusanika UKM.
.
Prof. Madya Dr. Mahanem Mat Nor, Penolong Dekan Keusahawanan dan Kreativiti, Fakulti Sains dan Teknologi, UKM turut meluangkan masa mengunjungi booth MYSA pada hari terakhir pameran. Sepanjang dua hari, booth pameran MYSA mendapat sambutan yang menggalakkan daripada pengunjung.
.
 
Skip to content