Observatori Negara Langkawi (ONL)

Pengenalan

Observatori Negara Langkawi (ONL) telah siap di bina pada tahun 2006. Tujuan pembinaannya adalah dalam usaha memupuk keupayaan R&D negara dalam bidang sains angkasa di samping meningkatkan minat golongan muda untuk merintis ilmu sains dan teknologi baru dalam jangka masa panjang di samping membangkitkan semangat perpaduan dam sentiasa berusaha untuk mencapai kecemerlangan dalam bidang astronomi.

Fungsi ONL

Fungsi utama Observatori Negara Langkawi (ONL) menyediakan fasiliti pencerapan bertaraf antarabangsa bagi penyelidikan dalam bidang astronomi optikal di Malaysia. Penyelidik dan pelajar yang menjalankan kajian dan penyelidikan dalam bidang astronomi dan sains angkasa adalah dijemput untuk menggunakan kemudahan ini.

OBSERVATORI NEGARA LANGKAWI (ONL)
Pemandangan waktu malam di Observatori Negara Langkawi (ONL)
OBSERVATORI NEGARA LANGKAWI (ONL)

Perkhidmatan ONL

ONL menawarkan penyelidikan dan pembangunan sains astronomi seperti berikut:

 • Astrometri, fotometri dan spektroskopi stellar dan fizik suria (solar).
 • Data dan imej cerapan stellar, solar dan cuaca angkasa.
 • Latihan pengendalian instrumen dan praktikal cerapan.
 • Pengujian instrumentasi.
 • Penempatan instrumentasi saintifik berkaitan.
 • Program kerjasama penyelidikan berkaitan.
 • Pencerapan atas talian (secara kawalan jauh).

ONL turut menawarkan perkhidmatan bagi program pendidikan dan kesedaran awam secara terpilih.

INSTRUMENTASI ONL


INSTRUMENTASI

INSTRUMENT

OBJEK SAMAWI

STELLAR

MATAHARI

SOLAR

PENJEJAKKAN OBJEK JAUH

NEAR EARTH OBJECT

TELESCOPE

TELESKOP

RCOS 20”

 • TMB152 dan Penuras                Cahaya Nampak (Whitelight)

 • Lunt LS60T-Ha

 • Lunt LS152T-Ha

 • Skywatcher Pro 80ED dan          penuras CaK

 • Takahashi FSQ-106 untuk          pencerapan secara visual

 • RiFast 500

 • Skywatcher BKED 120

KUBAH

DOME

5m ObservaDOME

Automa Dome 10ft DDW

Astrohaven 12ft Clamshell

LEKAPAN

MOUNT

Paramount ME

Paramount ME

Paramount ME2

KAMERA

CAMERA

 • SBIG STL1001E

 • SBIG 11000

 • ST7XME

 • Skynyx Video Camera

 • SBIG

 • STL4020

 • Skynyx Video Camera

FLI ML4240 MB

SPEKTOGRAF

SPECTOGRAPH

SBIG SGS

SBIG SGS

PENURAS

FILTERS

 • UBVRI

 • LRGB

 • Continuum (White Light)

 • Hydrogen Alpha

 • Calcium K-Line

 • UBVRI

 • LRGB

Balai Cerap Stellar
Balai Cerap Stellar
Solar Observatory
Balai Cerap Solar
Near Earth Observatoryastrono
Balai Cerap Penjejakan Objek Jauh