MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

SAINSUTKKESIHATAN

TEMA MINGGU SAINS NEGARA 2021: ‘SAINS UNTUK KESIHATAN’

Asas pemilihan tema ‘Sains Untuk Kesihatan’ bagi penganjuran Minggu Sains Negara 2021 adalah bagi melonjakkan peranan STI sebagai elemen utama dalam melazimi norma baharu. Peranan sains bukan sahaja dalam mengekang penularan COVID-19 tetapi juga adaptasi terhadap perubahan gaya hidup masyarakat. Sains telah memungkinkan masyarakat bermigrasi sepenuhnya kepada gaya hidup digital serta menggalakkan inovasi. Pemilihan tema ini adalah menepati senario semasa dunia serta menunjukkan komitmen dan peranan MOSTI dalam membendung wabak COVID-19 dan pelaksanaan transformasi negara ke arah negara berteraskan teknologi dan sains selari dengan DSTIN 2021-2030.

Skip to content