MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Mesyuarat United Nation (UN) – 60th Session of Scientific and Technical Subcommittee of the committee on the Peaceful Uses of Outer Space (STSC COPUOS), Vienna pada 6-17 Feb 2023

 

YBrs. Gs. Hj. Azlikamil Napiah, Ketua Pengarah Agensi Angkasa Malaysia (MYSA) telah menyampaikan kenyataan Malaysia secara atas talian di mesyuarat United Nation (UN) – 60th Session of Scientific and Technical Subcommittee of the committee on the Peaceful Uses of Outer Space (STSC COPUOS), Vienna pada 6-17 Feb 2023. Usaha negara dalam Pelaksanaan Dasar Angkasa Negara 2030 dan kepentingan Malaysia akan terus disuara dan diketengahkan di peringkat antarabangsa.

Skip to content