MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

MESYUARAT LEMBAGA ANGKASA MALAYSIA BILANGAN 1 TAHUN 2023
 
BANTING, 13 Februari 2023 – Lembaga Angkasa Malaysia atau juga dikenali sebagai “MSB” merujuk kepada Malaysian Space Board yang ditubuhkan bagi menasihati Kerajaan mengenai perkara-perkara berhubung pelaksanaan dan pentadbiran Akta Lembaga Angkasa Malaysia [Akta 834] khususnya mengenai mengawal selia aktiviti berkaitan angkasa yang tertentu di Malaysia. Akta ini juga berperanan memastikan aktiviti angkasa negara dilaksanakan secara bertanggungjawab, selamat dan terjamin serta mematuhi segala garis panduan yang dipersetujui di peringkat antarabangsa.
 
MSB telah bersidang buat kali pertama pada tahun 2023 dengan dipengerusikan oleh YBhg. Datuk Ts. Dr. Hj. Aminuddin bin Hassim, Ketua Setiausaha Kementerian, Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) merangkap Pengerusi MSB. Manakala, Penguasa Angkasa bertindak sebagai Setiausaha Eksekutif kepada Mesyuarat MSB yang diselaraskan oleh Bahagian Penguasa Angkasa MOSTI selaku Bahagian yang mengawal selia semua urusan tadbir urus berkaitan Akta 834.
 
Mesyuarat ini telah dihadiri oleh Puan Ruziah Binti Shafei, Timbalan Ketua Setiausaha Pembudayaan dan Perkhidmatan Sains, MOSTI sebagai Timbalan Pengerusi MSB, serta ahli MSB daripada Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi dan Digital dan Majlis Keselamatan Negara. Turut hadir sama adalah Ketua Pengarah Agensi Angkasa Malaysia, Penasihat Undang-undang MOSTI dan wakil daripada Kementerian Luar Negeri.
 
Mesyuarat kali ini memfokuskan kepada penelitian terhadap draf Penggubalan Peraturan-Peraturan Lembaga Angkasa Malaysia bagi membolehkan Akta Lembaga Angkasa Malaysia 2022 [Akta 834] dapat dikuatkuasakan sepenuhnya mengikut jangkaannya pada tahun ini dan cadangan Malaysia untuk meratifikasi Triti Angkasa Antarabangsa di bawah payung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB). Sehubungan dengan itu, jawatankuasa kerja khas telah dibentuk untuk mengkaji ketersediaan dan impak kepada negara apabila meratifikasi triti-triti tersebut dalam usaha memastikan kepentingan negara sentiasa terlindung dan terjamin.
 
Selain itu, mesyuarat turut dimaklumkan mengenai Proses Kerja Siasatan Penemuan Objek Disyaki Objek Angkasa yang telah selesai dibangunkan oleh Bahagian Penguasa Angkasa, MOSTI untuk panduan semua pihak yang terlibat dalam menangani sebarang insiden berkaitan penemuan objek angkasa termasuklah pengurusan debris dari angkasa.
 
Mesyuarat telah diakhiri dengan sesi lawatan di Fasiliti Pemasangan, Integrasi dan Pengujian Satelit (Satellite Assembly, Integration and Test (AIT) Facility) di Kompleks Teknologi Angkasa, Agensi Angkasa Malaysia, Banting. Lawatan ke fasiliti AIT yang pertama dibangunkan di Asia Tenggara ini bertujuan untuk memberi pendedahan kepada ahli MSB mengenai proses pengujian dan pengukuran ke atas satelit atau komponen satelit bagi menguji ketahanan dan fungsinya sebelum ianya dilancarkan ke orbit.
Skip to content