MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

MAJLIS BERSAMA JABATAN (MBJ) SESI 2021-2023
Setinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada wakil pekerja Majlis Bersama Jabatan (MBJ) sesi 2021-2023 yang telah melaksanakan tugas dan amanah yang dipertanggungjawabkan bagi menyelesaikan isu-isu yang dibawa pekerja. Semoga usaha ini dapat diteruskan oleh pelantikan baharu wakil pekerja Majlis Bersama Jabatan sesi 2023-2025 yang akan datang.
Skip to content