Magdas

Magnetic Data Acquisition System (MAGDAS)

Malaysia memiliki rangkaian magnetometer yang padat melalui jaringan magnetometer dikenali sebagai Magnetic Data Acquisition System (MAGDAS) dan mampu membuat pengukuran geomagnet dalam masa sebenar/nyata. MAGDAS digunakan dalam pemantauan perubahan medan magnet bumi yang disebabkan oleh aktiviti matahari. Sebanyak 7 magnetometer telah dipasang di Malaysia. Ini adalah hasil kerjasama dengan penyelidik daripada Kyushu Universiti, Jepun serta penyelidik tempatan.

Magdas