MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Magnetic Data Acquisition System (MAGDAS)

Malaysia memiliki rangkaian magnetometer yang padat melalui jaringan magnetometer dikenali sebagai Magnetic Data Acquisition System (MAGDAS) dan mampu membuat pengukuran geomagnet dalam masa sebenar/nyata. MAGDAS digunakan dalam pemantauan perubahan medan magnet bumi yang disebabkan oleh aktiviti matahari. Sebanyak 7 magnetometer telah dipasang di Malaysia. Ini adalah hasil kerjasama dengan penyelidik daripada Kyushu Universiti, Jepun serta penyelidik tempatan.

MAGDAS
Skip to content