MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

6 September 2022 – MYSA telah menerima lawatan sambil belajar seramai 45 peserta yang terdiri daripada pesawah di bawah program Farmers Field School (FFS) IADA Barat Laut Selangor. Peserta diberi taklimat dan pendedahan berkaitan fungsi dan peranan MYSA; dan teknologi angkasa dalam sektor pertanian.
.
Penjanaan pengetahuan ini merupakan inisiatif MYSA bagi meningkatkan lagi penerimagunaan teknologi angkasa dalam sektor pertanian yang dapat memberi manfaat secara terus kepada pesawah.
.
.
Skip to content