MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

KETUA PEGAWAI MAKLUMAT (CIO) & KETUA PEGAWAI DIGITAL (CDO)

Pn. Nik Mazlina Nik Mustapha
Timbalan Ketua Pengarah (Perkhidmatan Teknikal dan Operasi)
Ketua Pegawai Maklumat (CIO)
Ketua Pegawai Digital (CDO)
mazlina[at]mysa.gov.my
03-26973400

Peranan dan Tanggungjawab Ketua Pegawai Maklumat (CIO) dan Ketua Pegawai Digital (CDO)

  1. Mewujud dan mengetuai pasukan kerja keselamatan ICT MYSA;
  2. Membantu dalam melaksanakan tugas-tugas yang melibatkan
    keselamatan ICT;
  3. Menjadi penasihat keselamatan ICT;
  4. Menyelaras pembangunan dan pelaksanaan pelan latihan dan program kesedaran mengenai keselamatan ICT;
  5. Memastikan semua pengguna memahami dan mematuhi DKICT MYSA;
  6. Memastikan semua keperluan organisasi (sumber kewangan, sumber pengguna dan perlindungan keselamatan) adalah mencukupi; dan
  7. Memastikan penilaian risiko dan program keselamatan ICT di dalam DKICT MYSA mengikut pekeliling yang berkuatkuasa.

Skip to content