MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

HEBAHAN INTEGRITI

AKTIVITI INTEGRITI MYSA 2023

Bil.

Aktiviti / Program

Tarikh

1

Program Sembang Integriti Tahun 2023  Meningkatkan Kefahaman dan Ilmu Pengetahuan 

15 Jun 2023

2

Bengkel Jemputan Klinik Tatatertib secara dalam Talian Bil. 1/2023, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia

23 Ogos 2023 

3

Program Advokasi AntiGangguan Seksual (AGS)

4 September 2023

4

Bengkel Surat Keputusan Yang Efektif

13 September 2023

5

Bengkel Kursus Asas Teknik Siasatan Dalaman Anjuran Unit Integriti, Kementerian Sains, Teknologi Dan Inovasi (MOSTI)

10-12 Oktober 2023

6

Hebahan SBIN melalui medium media sosial

5 November 2023

7

Hebahan: Muzik Video Lagu Integriti “Teguhkan Integriti” Dan Teks Ikrar Integriti        Meningkatkan Kesedaran

5 November 2023

8

Hebahan Pelaksanaan Sistem Pengurusan Amalan Nilai (SPAN 2.0) Perkhidmatan Awam Meningkatkan Kesedaran

5 – 28 November 2023

9

Hebahan OACP dan Poster Integriti di Portal MYSA

15 November 2023

10

Kuiz Integriti MYSA

29 November 2023


 

MESEJ INTEGRITI 2023
NoJenisTarikhProgram
1Mesej MyIntegrity MOSTI Bil. 1/202330 Januari 2023Taat Setia Pegawai Awam kepada YDP Agong, Negara dan Kerajaan
2Mesej MyIntegrity MOSTI Bil. 2/202320 Februari 2023Rahsiakan Rahsia Kerajaan!
3Integrity Check MOSTI Bil. 2/20233 Mac 2023Kelakuan Pegawai Yang Mungkin Menyebabkan Kepentingan Peribadinya Bercanggah Dengan Tugas Awamnya (Pelanggaran Peraturan 4(2)(C))
4Mesej MyIntegrity MOSTI Bil. 3/202315 Mac 2023Tidak Hadir Bertugas: Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 [P.U.(A)395/1993]
5Integrity Check MOSTI Bil. 3/20236 April 2023Isytihar Harta Anda
6Integrity Check MOSTI Bil. 4/202315 September 2023Jauhi Perhimpunan Haram
Hebahan Integriti Tahun 2022
NoJenisTarikhProgram
1Integrity Check MOSTI Bil. 1/202210 Januari 2022Perakuan Akta Rahsia Rasmi
2Integrity Check MOSTI Bil. 2/202211 Mac 2022Membelakangkan Tugas Awam
3Integrity Check MOSTI Bil. 3/202231 Mac 2022Tidak Hadir Bertugas Tanpa Kebenaran
4Integrity Check MOSTI Bil. 4/202213 Mei 2022Kebenaran Keluar Negara
5Integrity Check MOSTI Bil. 6/20221 Ogos 2022Isytihar Harta Anda
6Integrity Check MOSTI Bil. 7/20228 Ogos 2022Gangguan Seksual
7Integrity Check MOSTI Bil. 8/202225 Ogos 2022Larangan Membuat Penyataan Awam
8Integrity Check MOSTI Bil. 9/20228 September 2022Melakukan Pekerjaan Luar
9Integrity Check MOSTI Bil. 10/202231 Oktober 2022Etika Penggunaan Media Sosial
10Mesej MyIntegrity MOSTI Bil. 2/20224 Mac 2022Ingkar Perintah
11Mesej MyIntegrity MOSTI Bil. 3/202226 April 2022Integriti Pegawai Awam
12Mesej MyIntegrity MOSTI Bil. 4/202217 Mei 2022Larangan Penyalahgunaan Dadah
13Mesej MyIntegrity MOSTI Bil. 5/202227 Jun 2022Pematuhan Waktu Bekerja
14Mesej MyIntegrity MOSTI Bil. 6/202226 Julai 2022Peraturan-Peraturan Pegawai Awam
15Mesej MyIntegrity MOSTI Bil. 7/20225 Ogos 2022Kelakuan dan Tatatertib
16Mesej MyIntegrity MOSTI Bil. 8/20221 September 2022Keterhutangan Kewangan
17Mesej MyIntegrity MOSTI Bil. 9/20228 September 2022Melakukan Pekerjaan Luar
18Mesej MyIntegrity MOSTI Bil. 10/202228 Oktober 2022Larangan Membuat Penyataan Awam
19Mesej MyIntegrity MOSTI Bil. 11/202210 November 2022Larangan Mengambil Bahagian dalam Politik
20Mesej MyIntegrity MOSTI Bil. 10/202214 Disember 2022Larangan Membawa Pengaruh/Tekanan Luar untuk Menyokong/Memajukan Tuntutan Berhubung Perkhidmatan Awam
21Integrity Check MOSTI Bil. 12/202227 Disember 2022Seseorang Pegawai TIDAK BOLEH: CUAI Dalam Melaksanakan Tugasnya
Skip to content