Fungsi

  • Membina keupayaan negara secara menyeluruh dan terlaras dalam bidang teknologi, aplikasi dan sains angkasa;
  • Melaksanakan penyelidikan dan pembangunan serta menyediakan penyelesaian menyeluruh dalam teknologi dan aplikasi angkasa, dan sains angkasa;
  • Memperoleh dan menyediakan data satelit khususnya yang diterima melalui stesen bumi penerimaan data milik negara dan menjana maklumat berkaitan untuk keperluan dan kegunaan aplikasi dalam pelbagai bidang;
  • Melaksanakan Dasar Angkasa Negara serta menambah nilai kepada dasar-dasar negara sedia ada yang berkaitan; dan
  • Menyelaras dan meningkatkan kerjasama antarabangsa dalam penyelidikan dan pembangunan teknologi angkasa untuk memperkukuhkan sumber kepakaran tempatan.