MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

FUNGSI
  • Menerajui Pelaksanaan Dasar Angkasa Negara;
  • Menerajui Penyelidikan dan Pembangunan Teknologi, Aplikasi dan Sains Angkasa;
  • Mengkoordinasi Perolehan Data Satelit (Remote Sensing) dan Menyedia Perkhidmatan Imej Satelit Melalui Sistem Aplikasi Strategik;
  • Menyediakan Perkhidmatan Pengujian dan Pengukuran Sistem Angkasa;
  • Memperkasa Keupayaan Negara Secara Menyeluruh dalam Sektor Angkasa; dan
  • Memperkukuh Kerjasama Antarabangsa dalam Bidang Angkasa.

Skip to content