BORANG LATIHAN

1
2

MAKLUMAT LATIHAN DAN PESERTA

//

B. PENILAIAN KEBERKESANAN LATIHAN

Penilaian ini bertujuan menilai keberkesanan latihan supaya penambahbaikan boleh dibuat. Penilaian perlu dibuat dalam tempoh 6 bulan dari tarikh tamat latihan. Sila tandakan tahap penilaian mengikut skala yang ditetapkan di bawah.

Sebelum Latihan

Sangat Kurang BaikKurang BaikSederhanaBaikSangat Baik
Kuantiti Hasil Kerja
Kualiti Hasil Kerja
Keberkesanan Hasil Kerja
Ketepatan Masa
Sangat Kurang BaikKurang BaikSederhanaBaikSangat Baik
Kebolehan Mengelola
Disiplin
Proaktif dan Inovatif
Keberkesanan Komunikasi
Komitmen
Sangat Kurang BaikKurang BaikSederhanaBaikSangat Baik
Ilmu Pengetahuan dan Kemahiran dalam Bidang Kerja
Pelaksanaan Dasar, Peraturan dan Arahan Pentadbiran