MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

1. STESEN SOLAR RADIO DI KOMPLES TEKNOLOGI ANGKASA, BANTING

a) CALLISTO (Compound Astronomical Low frequency Low cost Instrument for Spectroscopy and Transportable Observatory

 • CALLISTO merupakan alat pengaturcaraan penerima isyarat radio (radio signal receiver) yang dibangunkan pada tahun 2006 dalam rangka kerja International Heliophysical Year (IHY2006) dan International Space Weather Initiative (ISWI) dan disokong oleh United Nation Office for Outer Space Affairs (UNOOSA).
 • Kini terdapat lebih 200 CALLISTO dipasang di seluruh dunia yang beroperasi serentak dan membentuk rangkaian e-CALLISTO untuk memantau aktiviti Matahari dalam julat frekuensi radio daripada 45 MHz hingga 870 MHz (dikenali sebagai Solar Radio Bursts) 24 jam sehari sepanjang tahun di seluruh dunia. Salah satu unit daripada rangkaian ini telah dipasang di Kompleks Teknologi Angkasa, Banting sejak tahun 2016 lagi.
 • Di Malaysia, sistem CALLISTO telah dipasang di Kompleks Teknologi Angkasa, Banting, Selangor sejak 2016 dan telah menjana data sehingga kini. Ia terdiri daripada empat komponen utama, iaitu Log Periodic Dipole Antenna (LPDA) (CLP5130-1), Spektrometer, Low-Noise Amplifier (LNA) dan perisian kawalan.
 • Data CALLISTO telah digunakan oleh penyelidik dan pelajar institusi pengajian tinggi untuk penyelidikan solar fizik. Penyelidik boleh membuat permohonan penggunaan data CALLISTO di Kompleks Teknologi Angkasa, Banting daripada MYSA terlebih dahulu untuk tujuan penyelidikan dan penerbitan.

 

CALLISTO BM

2. Fasiliti Pencerapan Astronomi Optikal (Observatori Negara Langkawi – ONL)

Pengenalan

Observatori Negara Langkawi (ONL) telah siap di bina pada tahun 2006. Tujuan pembinaannya adalah dalam usaha memupuk keupayaan R&D negara dalam bidang sains angkasa di samping meningkatkan minat golongan muda untuk merintis ilmu sains dan teknologi baru dalam jangka masa panjang di samping membangkitkan semangat perpaduan dam sentiasa berusaha untuk mencapai kecemerlangan dalam bidang astronomi.

Fungsi ONL

Fungsi utama Observatori Negara Langkawi (ONL) menyediakan fasiliti pencerapan bertaraf antarabangsa bagi penyelidikan dalam bidang astronomi optikal di Malaysia. Penyelidik dan pelajar yang menjalankan kajian dan penyelidikan dalam bidang astronomi dan sains angkasa adalah dijemput untuk menggunakan kemudahan ini.

Perkhidmatan ONL

ONL menawarkan penyelidikan dan pembangunan sains astronomi seperti berikut:

 • Astrometri, fotometri dan spektroskopi stellar dan fizik suria (solar).
 • Data dan imej cerapan stellar, solar dan cuaca angkasa.
 • Latihan pengendalian instrumen dan praktikal cerapan.
 • Pengujian instrumentasi.
 • Penempatan instrumentasi saintifik berkaitan.
 • Program kerjasama penyelidikan berkaitan.
 • Pencerapan atas talian (secara kawalan jauh).

ONL turut menawarkan perkhidmatan bagi program pendidikan dan kesedaran awam secara terpilih.

INSTRUMENTASI ONL


INSTRUMENTASI

INSTRUMENT

OBJEK SAMAWI

STELLAR

MATAHARI

SOLAR

PENJEJAKKAN OBJEK JAUH

NEAR EARTH OBJECT

TELESCOPE

TELESKOP

RCOS 20”

 • TMB152 dan Penuras                Cahaya Nampak (Whitelight)

 • Lunt LS60T-Ha

 • Lunt LS152T-Ha

 • Skywatcher Pro 80ED dan          penuras CaK

 • Takahashi FSQ-106 untuk          pencerapan secara visual

 • RiFast 500

 • Skywatcher BKED 120

KUBAH

DOME

5m ObservaDOME

Automa Dome 10ft DDW

Astrohaven 12ft Clamshell

LEKAPAN

MOUNT

Paramount ME

Paramount ME

Paramount ME2

KAMERA

CAMERA

 • SBIG STL1001E

 • SBIG 11000

 • ST7XME

 • Skynyx Video Camera

 • SBIG

 • STL4020

 • Skynyx Video Camera

FLI ML4240 MB

SPEKTOGRAF

SPECTOGRAPH

SBIG SGS

SBIG SGS

PENURAS

FILTERS

 • UBVRI

 • LRGB

 • Continuum (White Light)

 • Hydrogen Alpha

 • Calcium K-Line

 • UBVRI

 • LRGB


 •  

  Balai Cerap Stellar
 •  

  Balai Cerap Solar
 •  

  Balai Cerap Penjejakan Objek Jauh

Skip to content