Aktiviti Integriti

No.

Aktiviti

Tarikh

1

Mesyuarat Jawatankuasa Anti-Rasuah (JAR) – Agensi/ Jabatan

8 Februari 2022

2

Pelancaran OACP MYSA

17 Februari 2022

3

Kursus Pengenalan kepada carta Akaun Asas Akruan (CAA) dan Tatacara Perolehan Kerajaan

28-30 Mac 2022

4

Kursus Pengurusan Tatatertib

24-25 Mei 2022

5

Program Sembang Integriti Siri 1/2022

21 Julai 2022