MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

AKTIVITI INTEGRITI

  1. Mesyuarat Jawatankuasa Anti-Rasuah (JAR) – Agensi/Jabatan pada 8 Februari 2022
  2. Pelancaran OACP MYSA pada 17 Februari 2022
  3. Kursus Pengenalan Kepada Carta Akaun Asas Akruan (CAA) dan Tatacara Perolehan Kerajaan pada 28-30 Mac 2022
  4. Kursus Pengurusan Tatatertib pada 24-25 Mei 2022
  5. Program Sembang Integriti Siri 1/2022  pada 21 Julai 2022
Skip to content