11th International Conference and Exhibition on Geospatial & Remote Sensing (IGRSM 2022)

Dua orang penyelidik Agensi Angkasa Malaysia (MYSA) telah membentangkan kertas penyelidikan bersempena 11th IGRSM International Conference and Exhibition on Geospatial & Remote Sensing 2022 anjuran Institution of Geospatial and Remote Sensing (IGRSM) yang diadakan secara dalam talian pada 8 dan 9 Mac 2022.
.
Topik pembentangan adalah seperti berikut:
1. 𝘞𝘩𝘢𝘵 𝘞𝘰𝘶𝘭𝘥 𝘉𝘦 𝘉𝘦𝘵𝘵𝘦𝘳 𝘍𝘰𝘳 𝘜𝘳𝘣𝘢𝘯 𝘔𝘢𝘱𝘱𝘪𝘯𝘨 𝘐𝘯 𝘛𝘩𝘦 𝘒𝘭𝘢𝘯𝘨 𝘝𝘢𝘭𝘭𝘦𝘺? 𝘚𝘗𝘖𝘛 𝘖𝘳 𝘚𝘦𝘯𝘵𝘪𝘯𝘦𝘭- 1 oleh Encik Muhammad Azzam Bin A. Wahab; dan
2. 𝘐𝘥𝘦𝘯𝘵𝘪𝘧𝘺𝘪𝘯𝘨 𝘚𝘩𝘰𝘳𝘦𝘭𝘪𝘯𝘦 𝘊𝘩𝘢𝘯𝘨𝘦𝘴 𝘪𝘯 𝘛𝘢𝘯𝘫𝘶𝘯𝘨 𝘉𝘶𝘳𝘶𝘯𝘨 𝘍𝘰𝘳𝘦𝘴𝘵 𝘙𝘦𝘴𝘦𝘳𝘷𝘦 𝘢𝘯𝘥 𝘪𝘵𝘴 𝘐𝘮𝘱𝘢𝘤𝘵 𝘰𝘯 𝘔𝘢𝘯𝘨𝘳𝘰𝘷𝘦 𝘚𝘵𝘢𝘯𝘥𝘴 𝘜𝘴𝘪𝘯𝘨 𝘎𝘦𝘰𝘴𝘱𝘢𝘵𝘪𝘢𝘭 𝘛𝘦𝘤𝘩𝘯𝘪𝘲𝘶𝘦 oleh Gs. Mohd Fairuz Fuazi.
.
Persidangan ini diadakan bertujuan untuk menyediakan platform kepada ahli IGRSM untuk menghimpunkan pakar tempatan dan pakar antarabangsa dalam teknologi geospatial pihak kerajaan dan sektor swasta bagi menyebarkan pengetahuan, dan berkongsi kepakaran mereka serta pengalaman dalam aplikasi masa kini berkaitan teknologi angkasa, penderiaan jauh, sistem maklumat geografi (GIS) dan navigasi global sistem satelit (GNSS).