MakGeoPadi: Sistem Pengurusan Tanaman Padi Yang Komprehensif, Sistematik dan Berkesan

Sistem Maklumat Geospatial Tanaman Padi (MakGeoPadi) merupakan sistem aplikasi berteraskan teknologi angkasa (remote sensing), Sistem Maklumat Geografi (GIS) dan ICT bagi pengurusan tanaman padi secara komprehensif, sistematik dan lebih berkesan menyumbang kepada kesejahteraan rakyat.