(Last Updated On: 2021-02-09)
Perkhidmatan data satelit remote sensing bagi mempertingkatkan kecekapan pengurusan sumber dan pembangunan negara yang menyumbang kepada kesejahteraan rakyat. 
Skip to content