Perkhidmatan Data Satelit Remote Sensing

Perkhidmatan data satelit remote sensing bagi mempertingkatkan kecekapan pengurusan sumber dan pembangunan negara yang menyumbang kepada kesejahteraan rakyat.