MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Kenali Angkasawan

Angkasawan™ 01

Angkasawan™ 02

Sheikh Muszaphar Shukor e1574054714764
Faiz Khaleed e1574054774274
Butir-butir Peribadi
Nama:  Dr. Sheikh Muszaphar Shukor
Tarikh Lahir: 27 Julai 1972
Tempat Lahir: Kuala Lumpur
Jantina: Lelaki
Warganegara: Malaysia
 
Sejarah Kerjaya   
Hospital Universiti Kebangsaan Malaysia (2005-Present)
Hospital Selayang (2000-2001)
Hospital Kuala Lumpur (1999)
Hospital Seremban (1998)
 
Pelajaran
SPM – MRSM MARA, Muar
 
Kelulusan
MBBS in KMC Manipal, India
Master in Orthopaedic Surgery in HUKM
Butir-butir Peribadi
Nama:  Dr. Faiz Bin Khaleed
Tarikh Lahir: 15  September 1980
Tempat Lahir: Kuala Lumpur
Jantina: Lelaki
Warganegara: Malaysia
 
Sejarah Kerjaya
Dental Surgeon Royal Malaysian Armed Forces (2005-Present)
 
Pelajaran
SPM – St. John’s Institution, Kuala Lumpur
 
Kelulusan
Bachelor of Dental Sugery University of Malaya  
Skip to content