LOGO ARSM 2018

Portal Rasmi
Agensi Angkasa Malaysia (MYSA)

Kementerian Sains, Teknologi & Inovasi (MOSTI)

soalan lazim2seperatorhubungi kami2seperatoraduan2seperatorpetalaman3
              

   

A- A A+
preset-1preset-2preset-3preset-4 Disabled 

Piagam Pelanggan Perkhidmatan Data Remote Sensing

i.   

Memberikan perkhidmatan yang profesional, cekap dan berhemah.

ii.    

Memberikan maklumbalas dalam tempoh tiga (3) hari bekerja.

iii.   Membekalkan produk imej satelit remote sensing seperti berikut:
      a. Secara amnya, jangkamasa penyediaan satu unit produk berdasarkan imej yang telah sedia ada di MYSA ialah:
           -   Produk Standard Digital
            -

System Corrected  :  2 hari bekerja

            - Map Corrected  :  4 hari bekerja
            - Pansharp  :  5 hari bekerja
          -   Produk Value Added Digital  :  12 hari bekerja
          -   Produk Ink Jet Print  :   6-14 hari bekerja
          -   Produk Photographic Print  :  7-15 hari bekerja
      b.   Permohonan imej satelit remote sensing jenis terperingkat akan dikenakan tapisan keselamatan mengikut Pekeliling Arahan Keselamatan Terhadap Dokumen Geospatial Terperingkat dan mengambil masa antara 2 minggu ke sebulan.
      c.   Permohonan imej bagi tujuan pengurusan bencana dan keselamatan negara akan diberi keutamaan paling tinggi dengan menyediakan imej dalam masa 1-3 hari.
      d.   Permohonan pelajar IPT diberi percuma (bagi produk jenis standard digital system corrected sahaja) tertakluk kepada syarat saiz data ditetapkan mengikut resolusi data satelit yang dipohon. Jangkamasa penyediaan imej adalah dalam tempoh 14-30 hari bekerja.